Download de berekening van de reisaftrek openbaar vervoer 2023 in Excel:


Reisaftrek openbaar vervoer 2023

Als u met het openbaar vervoer van huis naar uw werk reist en zelf de reiskosten betaalt, kunt u onder voorwaarden een vast bedrag aftrekken. Dit is de reisaftrek openbaar vervoer.

De hoogte van het bedrag hangt af van uw reisafstand, het aantal dagen dat u naar uw werk reist en of u van uw werkgever(s) een vergoeding krijgt voor uw reiskosten met het openbaar vervoer.