Download een voorbeeld van een berekening van de return on investment in Excel.


Berekening: return on investment

De formule voor return on investment is de waardestijging gedeeld door het investeringsbedrag. Op deze manier is inzichtelijk wat de ROI van de investering is. De ROI houdt geen rekening met de tijdspan van een investering. Om deze reden wordt naast de ROI ook vaak de Internal rate of return berekend. We hebben in deze voorbeeldberekening zowel de ROI als de IRR opgenomen.