Download een voorbeeld van een berekening van de return on investment in Excel.


Berekening: return on investment

De formule voor return on investment is de waardestijging gedeeld door het investeringsbedrag. Op deze manier is inzichtelijk wat de ROI van de investering is. De ROI houdt geen rekening met de tijdspan van een investering. Om deze reden wordt naast de ROI ook vaak de Internal rate of return berekend. We hebben in deze voorbeeldberekening zowel de ROI als de IRR opgenomen.

ROI is een cruciale maatstaf voor investeerders, bedrijven en individuen bij het evalueren van de winstgevendheid van verschillende investeringsmogelijkheden. Een positieve ROI duidt op winstgevendheid, terwijl een negatieve ROI aangeeft dat de investering een verlies oplevert.

Het berekenen van ROI is van belang bij diverse soorten investeringen, zoals aandelen, vastgoed, marketingcampagnes en bedrijfsprojecten. Het stelt investeerders in staat om weloverwogen beslissingen te nemen over waar ze hun geld in moeten investeren en helpt bedrijven om de efficiëntie van hun investeringen te beoordelen.

Het interpreteren van ROI vereist contextuele kennis. Een hoog ROI-percentage betekent niet noodzakelijk dat de investering de beste keuze is, aangezien andere factoren zoals risico, tijdsbestek en alternatieve investeringsmogelijkheden ook in overweging moeten worden genomen.