Download een voorbeeld van een berekening van verwatering van aandelen in Excel.


Berekening: verwatering van een aandelenbelang


Verwatering van aandelen verwijst naar een fenomeen waarbij de waarde per aandeel van een bedrijf afneemt als gevolg van de uitgifte van nieuwe aandelen. Dit kan verschillende oorzaken hebben, waaronder de uitgifte van nieuwe aandelen door een bedrijf om kapitaal op te halen, het omzetten van converteerbare effecten zoals obligaties of voorraden in aandelen, of de uitoefening van opties door werknemers.

Wanneer een bedrijf nieuwe aandelen uitgeeft, verhoogt dit het totale aantal uitstaande aandelen. Als gevolg hiervan wordt de winst en het eigendomsbelang van bestaande aandeelhouders verdeeld over een groter aantal aandelen, wat leidt tot een verwatering van de waarde per aandeel. Dit kan een negatief effect hebben op de waarde van de bestaande aandelen en dus op de belangen van de huidige aandeelhouders.

Verwatering kan ook optreden wanneer converteerbare effecten, zoals obligaties of voorraden, worden omgezet in aandelen. Als deze effecten worden omgezet tegen een lagere prijs dan de huidige marktprijs van de aandelen, kan dit leiden tot een verwatering van de waarde per aandeel.

Bovendien kan verwatering optreden wanneer werknemers opties uitoefenen om aandelen van het bedrijf te kopen tegen een vooraf vastgestelde prijs, vaak lager dan de marktprijs op dat moment. Dit verhoogt het aantal uitstaande aandelen en verlaagt de waarde per aandeel voor bestaande aandeelhouders.

Het is belangrijk op te merken dat verwatering van aandelen niet altijd negatief is. Soms is het uitgeven van nieuwe aandelen een strategische zet om kapitaal op te halen voor groei- of investeringsmogelijkheden, wat op lange termijn gunstig kan zijn voor het bedrijf en alle aandeelhouders. Echter, het is essentieel voor investeerders om de impact van verwatering op de waarde van hun investeringen te begrijpen en dit aspect mee te nemen in hun beleggingsbeslissingen.


Mede mogelijk gemaakt door CNOOP Corporate Finance / Verwatering aandelen