Download de berekening van de vrijstelling vergoeding thuiswerkkosten 2022 in Excel:


Vrijstelling vergoeding thuiswerkkosten 2022

Vanaf 1 januari 2022 wordt een gerichte vrijstelling van 2 euro per dag als vergoeding voor thuiswerkkosten geïntroduceerd. Met deze vrijstelling kan de werknemer bijvoorbeeld de kosten voor elektra, water, verwarming, koffie, thee en wc-papier dekken.

De vergoeding thuiswerkkosten geldt voor de gemaakte afspraak over het thuiswerken. Denk bijvoorbeeld aan twee van de vijf dagen thuis en de rest van de dagen op kantoor. Voor de twee thuiswerkdagen geldt dan een vergoeding thuiswerkkosten en de drie kantoordagen de reisvergoeding (indien van toepassing).

Het maakt vervolgens niet uit als er een keer een dag meer op kantoor of thuis gewerkt wordt. De gemaakte afspraak bepaalt echter de vrijstelling vergoeding thuiswerkkosten 2022. Zowel reiskosten (naar de vaste werkplek) als thuiswerkkosten op één dag vergoeden behoort niet tot de mogelijkheden. Reiskosten naar een andere dan de vaste werkplek en thuiswerkkosten op één dag vergoeden behoort weer wel tot de mogelijkheden.