Download de berekening van de vrijstelling vergoeding thuiswerkkosten 2024 in Excel:


Vrijstelling vergoeding thuiswerkkosten 2024

Vanaf 1 januari 2024 wordt een gerichte vrijstelling van 2,35 euro per dag als vergoeding voor thuiswerkkosten geïntroduceerd (was 2,15 euro per dag in 2023). Met deze vrijstelling kan de werknemer bijvoorbeeld de kosten voor elektra, water, verwarming, koffie, thee en wc-papier dekken.

De vergoeding thuiswerkkosten geldt voor de gemaakte afspraak over het thuiswerken. Denk bijvoorbeeld aan twee van de vijf dagen thuis en de rest van de dagen op kantoor. Voor de twee thuiswerkdagen geldt dan een vergoeding thuiswerkkosten en de drie kantoordagen de reisvergoeding (indien van toepassing).