Download de berekening van de waarde van een onderneming op basis van cash free, debt free.


Cash free, debt free

‘Cash free, debt free’ betekent de waarde van een onderneming, waarbij tevens rekening wordt gehouden met vrij uitkeerbare /  overtollige liquide middelen (+) en rentedragende schulden (-).


Mede mogelijk gemaakt door – CNOOP Corporate FinanceCash free, debt free