Download de gratis berekening in Excel van de Werkkostenregeling (WKR / Vrije ruimte 2021:


Werkkostenregeling (WKR) / Vrije ruimte 2021

Werkgevers kunnen tot de vrije ruimte onbelaste vergoedingen aan hun werknemers geven. Dit betreft ook voor eventueel zaken waar de werknemer privévoordeel van kan genieten. De mogelijkheden zijn legio, denk aan fitnessabonnementen tot tablets.

Voor bepaalde producten geldt een noodzakelijkheidscriterium. Het noodzakelijkheidscriterium houdt in dat deze goederen enkel belastingvrij gegeven kunnen worden binnen de WKR indien de werkgever vindt dat deze nodig zijn voor het werk.

Het totale bedrag van de onbelaste vergoedingen moet onder de vrije ruimte blijven. De vrije ruimte wordt berekend op basis van de loonsom van alle medewerkers samen. Over de eerste 400.000 euro fiscale loonsom geldt in 2021 een vrije ruimte van 3 procent. Over het meerdere geldt 1,18%.

Niet alle vergoedingen vallen onder de WKR. Zo zijn er bijvoorbeeld nihilwaarderingen als de ter beschikking gestelde werkkleding, verstrekte koffie of thee of een fitnessruimte op de werkplek. Voorts zijn er gerichte vrijstellingen als een abonnement voor het openbaar vervoer, 19 cent per kilometer reiskosten, verhuiskosten vanwege werk, maaltijden bij overwerk of kosten voor het aanvragen van een verklaring omtrent gedrag (VOG).

Verstrekt u meer dan de vrije ruimte aan werknemers? Dan geldt een heffing over dit meerdere van maar liefst 80% (voor de werkgever)