Berekening: kengetal rentabiliteit eigen vermogen

Download de berekening van kengetal rentabiliteit eigen vermogen. Berekening kengetal rentabiliteit eigen vermogen Het kengetal rentabiliteit eigen vermogen, ook bekend als Return on Equity (ROE) in het Engels, is een financiële ratio die wordt gebruikt om de winstgevendheid van een onderneming te meten in verhouding tot het eigen vermogen. Het eigen vermogen vertegenwoordigt het bedrag […]

Lees verder

Berekening: kengetal solvabiliteit

Download de berekening van kengetal solvabiliteit. Berekening kengetal solvabiliteit De solvabiliteit verschaft informatie over of de onderneming in staat is om op de lange termijn (>1 jaar) aan haar schulden te voldoen. Voor de continuiteïtsveronderstelling is de solvabiliteitsratio belangrijk. De solvabiliteit kan volgens verschillende methoden berekend worden. Zo kan de solvabiliteit uitgedrukt worden als eigen […]

Lees verder

Berekening: kengetallen

Download de berekening van kengetallen / financiële ratio’s. Berekening kengetallen Kengetallen (of financiële ratio’s) vertellen de gebruiker van de financiële cijfers meer over de prestaties van de onderneming. Wanneer de kengetallen over meerdere perioden vergeleken worden, geven de cijfers richting of de onderneming de goede kant uit gaat. De belangrijkste kengetallen zien toe op liquiditeit, […]

Lees verder