Download de berekening van kengetallen / financiële ratio’s.


Berekening kengetallen

Kengetallen (of financiële ratio’s) vertellen de gebruiker van de financiële cijfers meer over de prestaties van de onderneming. Wanneer de kengetallen over meerdere perioden vergeleken worden, geven de cijfers richting of de onderneming de goede kant uit gaat.

De belangrijkste kengetallen zien toe op liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit.

De liquiditeit verschaft informatie over of de onderneming in staat is om op de korte termijn (<1 jaar) aan haar schulden te voldoen.

De solvabiliteit verschaft informatie over of de onderneming in staat is om op de lange termijn (>1 jaar) aan haar schulden te voldoen. Voor de continuiteïtsveronderstelling is de solvabiliteitsratio belangrijk.

De rentabiliteit verschaft informatie over hoe efficiënt de onderneming het vermogen inzet om het rendement dat gegenereerd wordt te behalen.


Mede mogelijk gemaakt door BoecKengetallen