Download de berekening van kengetal solvabiliteit.


Berekening kengetal solvabiliteit

De solvabiliteit verschaft informatie over of de onderneming in staat is om op de lange termijn (>1 jaar) aan haar schulden te voldoen. Voor de continuiteïtsveronderstelling is de solvabiliteitsratio belangrijk.

De solvabiliteit kan volgens verschillende methoden berekend worden. Zo kan de solvabiliteit uitgedrukt worden als eigen vermogen gedeeld door het totaal vermogen of als eigen vermogen gedeeld door het vreemd vermogen.


Mede mogelijk gemaakt door BoecKengetallen