Download de berekening van kengetal rentabiliteit eigen vermogen.


Berekening kengetal rentabiliteit eigen vermogen

De rentabiliteit verschaft informatie over hoe efficiënt de onderneming het vermogen inzet om het rendement dat gegenereerd wordt te behalen. Bij de rentabiliteit eigen vermogen wordt het rendement op vreemd vermogen geëlimineerd uit de berekening.


Mede mogelijk gemaakt door BoecKengetallen