Download de berekening van kengetal rentabiliteit eigen vermogen.


Berekening kengetal rentabiliteit eigen vermogen

Het kengetal rentabiliteit eigen vermogen, ook bekend als Return on Equity (ROE) in het Engels, is een financiële ratio die wordt gebruikt om de winstgevendheid van een onderneming te meten in verhouding tot het eigen vermogen. Het eigen vermogen vertegenwoordigt het bedrag dat aan aandeelhouders toebehoort nadat alle verplichtingen van de onderneming zijn voldaan. ROE wordt berekend door de netto winst te delen door het eigen vermogen en vervolgens te vermenigvuldigen met 100 om het als een percentage uit te drukken.

Een hogere ROE duidt over het algemeen op een efficiënter gebruik van het eigen vermogen, wat gunstig is voor investeerders, aangezien het aangeeft dat de onderneming een beter rendement behaalt op het geld dat hen toebehoort. Een lage ROE kan wijzen op inefficiëntie in het gebruik van kapitaal of zwakke winstgevendheid.

Het is echter belangrijk om ROE te interpreteren in combinatie met andere financiële indicatoren en contextuele factoren. Een hoge ROE kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van financiële hefboomwerking, waarbij een onderneming hoge schulden gebruikt om het rendement op eigen vermogen te verhogen, wat het risico voor investeerders kan vergroten.

Daarnaast kan ROE variëren tussen sectoren en bedrijfstakken, dus het is belangrijk om het te vergelijken met concurrenten of historische gegevens binnen dezelfde sector.


Mede mogelijk gemaakt door BoecKengetallen