Berekening: kostenvoet eigen vermogen (CAPM-methode)

Download de berekening van de kostenvoet eigen vermogen volgens de CAPM-methode: Berekening kostenvoet eigen vermogen Het capital asset pricing model (CAPM) is een model voor het berekenen van de kostenvoet van het eigen vermogen. De CAPM-formule luidt: E(ri) = rf + βim (E(rm) – rf) Waarbij: E(ri) het rendement op eigen vermogen volgens de CAPM-methode is […]

Lees verder

Berekening: vermogenskostenvoet

Download de berekening van de vermogenskostenvoet. Berekening vermogenskostenvoet Een vermogenskostenvoet is het percentage dat nodig is om waardeneutraal te opereren. Als de kasstroom die gegenereerd worden met een investering van 1 miljoen verdisconteerd met de vermogenskostenvoet een waarde van 1 miljoen oplevert, is sprake van een waardeneutrale investering. De vermogenskostenvoet dient dus als graadmeter om […]

Lees verder