Download een voorbeeld van een DCF-bedrijfswaardering.


DCF-bedrijfswaardering

Een DCF-bedrijfswaardering geeft de waarde van toekomstige vrije kasstromen per heden aan.

Hiertoe worden allereerst de vrije kasstromen berekend. Vervolgens worden deze vrije kasstromen contant gemaakt met de bijbehorende vermogenskostenvoet.

Berekening vrije kasstromen

De vrije kasstroom wordt in bedrijfswaarderingen en strategische beslissingen regelmatig gebruikt. Het is het geld dat na investeringen, mutaties van werkkapitaal en afschrijvingen beschikbaar is voor de aandeelhouders.

Berekening vermogenskostenvoet

Een vermogenskostenvoet is het percentage dat nodig is om waardeneutraal te opereren. De berekening in Excel toont een eenvoudige vermogenskostenvoet die situatie specifiek te maken is.

De formule luidt: WACC = ((E/V) * Re) + ((D/V) * Rv * (1-VpB))


Mede mogelijk gemaakt door: Cnoop BedrijfsovernamesDCF-bedrijfswaardering