Download de berekening van de vermogenskostenvoet.


Berekening vermogenskostenvoet

Een vermogenskostenvoet is het percentage dat nodig is om waardeneutraal te opereren. Als de kasstroom die gegenereerd worden met een investering van 1 miljoen verdisconteerd met de vermogenskostenvoet een waarde van 1 miljoen oplevert, is sprake van een waardeneutrale investering.

De vermogenskostenvoet dient dus als graadmeter om te bepalen of waarde met een investering gegenereerd wordt.

De berekening in Excel toont een eenvoudige vermogenskostenvoet die situatie specifiek te maken is.

De formule luidt: WACC = ((E/V) * Re) + ((D/V) * Rv * (1-VpB))


Mede mogelijk gemaakt door: Cnoop BedrijfsovernamesVermogenskostenvoet