Download de berekening van de kostenvoet eigen vermogen volgens de CAPM-methode:


Berekening kostenvoet eigen vermogen

Het capital asset pricing model (CAPM) is een model voor het berekenen van de kostenvoet van het eigen vermogen.

De CAPM-formule luidt:

E(ri) = rf + βim (E(rm) – rf)

Waarbij:

E(ri) het rendement op eigen vermogen volgens de CAPM-methode is

(rf) Risicovrij rendement (veelal staatsobligaties van de veiligste soort in dezelfde valuta)

βim de bèta is (marktrisico)

(E (rm) – rf) De marktrisicopremie (het rendement dat investeerders boven het risicovrij rendement (rf) eisen voor discontering van de risico’s


Mede mogelijk gemaakt door – Cnoop BedrijfsovernamesVermogenskostenvoet