Download een voorbeeld van een afschrijvingsstaat in Excel.


Berekening: Voorbeeld van een afschrijvingsstaat

Met immateriële, materiële en soms ook financiële vaste activa zijn er nogal wat activa waarop afgeschreven kan worden. Om het overzicht te bewaren wordt hier veelal een afschrijvingsstaat voor opgesteld.

Via Berekensite.nl verkrijgt u eenvoudig een gratis activastaat. De activastaat is aan te passen naar de situatie die voor u van toepassing is.

U kunt eenvoudig categorieën administreren, afschrijvingspercentages wijzigen, nieuwe investeringen toevoegen of juist desinvesteringen verwerken.