Download een voorbeeld van een MVA-staat in Excel.


Berekening: Voorbeeld van MVA-staat

Met immateriële, materiële en soms ook financiële vaste activa zijn er nogal wat activa waarop afgeschreven kan worden. Om het overzicht te bewaren wordt hier veelal een afschrijvingsstaat voor opgesteld.

Via Berekensite.nl verkrijgt u eenvoudig een gratis MVA-staat. De MVA-staat is aan te passen naar de situatie die voor u van toepassing is.

U kunt eenvoudig categorieën administreren, afschrijvingspercentages wijzigen, nieuwe investeringen toevoegen of juist desinvesteringen verwerken.

Ook wordt voor de jaarrekening rekening gehouden met de cumulatieve afschrijvingen en de aanschafwaardes.


Wat is een MVA-staat?

Een materiële vaste activastaat is een document dat een gedetailleerd overzicht biedt van de materiële vaste activa van een bedrijf op een bepaald moment. Deze activastaat is een essentieel onderdeel van de financiële administratie en wordt gebruikt voor zowel interne als externe rapportagedoeleinden.

In de materiële vaste activastaat worden alle tastbare bezittingen van een bedrijf vermeld die bedoeld zijn voor langdurig gebruik en die niet voor verkoop zijn bedoeld in de normale bedrijfsvoering. Dit omvat onder andere gebouwen, machines, apparatuur, voertuigen en meubilair. Voor elk item worden relevante details opgenomen, zoals de aanschafdatum, de aanschafwaarde, de afschrijvingsmethode en de restwaarde.

Het bijhouden van een nauwkeurige materiële vaste activastaat is cruciaal voor het beheren van de activa van een bedrijf, het beoordelen van de waarde ervan en het plannen van toekomstige investeringen en afschrijvingen. Het stelt managers en investeerders in staat om een goed inzicht te krijgen in de kapitaalgoederen van een bedrijf en om weloverwogen beslissingen te nemen op basis van deze informatie.