Download een voorbeeld van een MVA-staat in Excel.


Berekening: Voorbeeld van MVA-staat

Met immateriële, materiële en soms ook financiële vaste activa zijn er nogal wat activa waarop afgeschreven kan worden. Om het overzicht te bewaren wordt hier veelal een afschrijvingsstaat voor opgesteld.

Via Berekensite.nl verkrijgt u eenvoudig een gratis MVA-staat. De MVA-staat is aan te passen naar de situatie die voor u van toepassing is.

U kunt eenvoudig categorieën administreren, afschrijvingspercentages wijzigen, nieuwe investeringen toevoegen of juist desinvesteringen verwerken.

Ook wordt voor de jaarrekening rekening gehouden met de cumulatieve afschrijvingen en de aanschafwaardes.