Download de verdeling van de debiteuren in een aflopend en een niet-aflopend deel ten behoeve van een afloopcontrole op de debiteuren.


Afloopcontrole op de debiteuren

Om het risico op de waardering van de debiteuren per jaareinde te mitigeren, wordt veelal een afloopcontrole uitgevoerd. Op het aflopende deel wordt dan een steekproef uitgevoerd, waarbij gekeken wordt of de ontvangst op de bank gelijk is aan de aflettering in de financiële administratie. Het niet-aflopende deel wordt nader beoordeeld in relatie tot de voorziening dubieus.

Om een afloopcontrole te kunnen doen, is allereerst een verdeling in een aflopend en een niet-aflopend deel nodig. Soms levert de financiële administratie deze data. In andere gevallen moet deze zelf berekend worden.

Met dit overzicht kan eenvoudig de debiteurenstand per einde boekjaar en de debiteurenstand per heden ingevoerd worden. De berekening rekent vervolgens zelf uit wat het aflopende en wat het niet-aflopende deel is.