Een van de heffingskortingen is de arbeidskorting. De arbeidskorting geldt voor werkenden.

De arbeidskorting werkt via een staffel, waarbij het maximum (zowel bij het nog niet hebben bereikt van de AOW-leeftijd als wanneer deze leeftijd wel bereikt is/wordt) aan arbeidskorting bij een arbeidsinkomen bereikt wordt.

Vul in het voorbeeld uw arbeidsinkomen in en de berekening geeft aan of hoeveel heffingskorting aan arbeidskorting u gaat genieten.


Arbeidskorting 2024

De arbeidskorting werkt via een staffel, waarbij het maximum (zowel bij het nog niet hebben bereikt van de AOW-leeftijd als wanneer deze leeftijd in 2024 wel bereikt is/wordt) aan arbeidskorting bij een arbeidsinkomen van 39.957 euro bereikt wordt. Bij een hoger arbeidsinkomen dan 39.957 euro, vermindert de arbeidskorting met 6,51 % (AOW-leeftijd niet bereikt) of 3,358% (AOW-leeftijd bereikt) tot maximaal 0 euro (in de min is niet mogelijk).

Download de gratis berekening in Excel arbeidskorting 2024


Arbeidskorting 2023

De arbeidskorting werkt via een staffel, waarbij het maximum (zowel bij het nog niet hebben bereikt van de AOW-leeftijd als wanneer deze leeftijd in 2023 wel bereikt is/wordt) aan arbeidskorting bij een arbeidsinkomen van 37.691 euro bereikt wordt. Bij een hoger arbeidsinkomen dan 37.691 euro, vermindert de arbeidskorting met 6,51 % (AOW-leeftijd niet bereikt) of 3,355% (AOW-leeftijd bereikt) tot maximaal 0 euro (in de min is niet mogelijk).

Download de gratis berekening in Excel arbeidskorting 2023


Arbeidskorting 2022

De arbeidskorting 2022 werkt via een staffel, waarbij het maximum (zowel bij het nog niet hebben bereikt van de AOW-leeftijd als wanneer deze leeftijd in 2022 wel bereikt is/wordt) aan arbeidskorting bij een arbeidsinkomen van 36.649 euro bereikt wordt. Bij een hoger arbeidsinkomen dan 36.649 euro, vermindert de arbeidskorting met 5,86 % (AOW-leeftijd nog niet bereikt) of 3,03% (AOW-leeftijd bereikt) tot maximaal 0 euro (bij een arbeidsinkomen van 109.346).

Download de gratis berekening in Excel arbeidskorting 2022


Arbeidskorting 2021

De arbeidskorting 2021 werkt via een staffel, waarbij het maximum (zowel bij het nog niet hebben bereikt van de AOW-leeftijd als wanneer deze leeftijd in 2021 wel bereikt is/wordt) aan arbeidskorting bij een arbeidsinkomen van 35.653 euro bereikt wordt. Bij een hoger arbeidsinkomen dan 35.653 euro, vermindert de arbeidskorting met 6 % (AOW-leeftijd nog niet bereikt) of 3,105% (AOW-leeftijd bereikt) tot maximaal 0 euro.

Download de gratis berekening in Excel arbeidskorting 2022


Wat is arbeidskorting?

Arbeidskorting is een fiscale regeling in Nederland die bedoeld is om werkenden te ondersteunen en te stimuleren om deel te nemen aan het arbeidsproces. Het is een vorm van belastingvoordeel die wordt toegepast op het inkomen uit arbeid. Deze korting wordt verrekend via de loonbelasting of de inkomstenbelasting en vermindert daarmee de belastingdruk voor werkenden.

De arbeidskorting is opgebouwd uit verschillende componenten en wordt berekend aan de hand van het belastbaar inkomen uit werk en woning. Hoe hoger dit inkomen, hoe hoger de arbeidskorting in principe zal zijn, maar er geldt ook een maximumbedrag waarboven de korting niet verder stijgt. Dit betekent dat mensen met hogere inkomens ook profiteren van arbeidskorting, maar dat de korting afneemt naarmate het inkomen hoger wordt.

De redenering achter de arbeidskorting is tweeledig. Ten eerste wil de overheid het werken financieel aantrekkelijker maken ten opzichte van niet-werken. Door een deel van het verdiende inkomen vrij te stellen van belasting, blijft er netto meer over voor de werknemer. Dit kan een stimulans zijn om actief te blijven in het arbeidsproces. Ten tweede draagt arbeidskorting bij aan het verlichten van de lasten op arbeid, wat gunstig is voor zowel werknemers als werkgevers. Door de belastingdruk te verlagen, blijft er meer ruimte over voor werkgevers om arbeidskrachten aan te nemen en voor werknemers om te profiteren van een hoger nettoloon.

Het doel van arbeidskorting is niet alleen om mensen aan te moedigen om te blijven werken, maar ook om de werkgelegenheid te stimuleren en de economie te bevorderen. Werkende mensen dragen bij aan de economische groei door hun productiviteit en de belastingen die zij betalen. Door arbeidskorting te bieden, hoopt de overheid dus niet alleen individuen te ondersteunen, maar ook het algehele economische welzijn te bevorderen.

In essentie is arbeidskorting een mechanisme dat werknemers beloont voor hun bijdrage aan de samenleving door te werken, terwijl het tegelijkertijd de belastingdruk op arbeid vermindert om de werkgelegenheid en economische groei te bevorderen.