Download de berekening van behoefte partneralimentatie in Excel:


Partneralimentatie

Ex-echtgenoten zijn wettelijk verplicht elkaar te onderhouden. Partneralimentatie is een wettelijke onderhoudsplicht. Het is een financiële bijdrage aan de kosten van levensonderhoud na scheiding.

Voor het vaststellen van partneralimentatie wordt eerst de behoefte aan partneralimentatie van ex-partner A berekend.

Deze voorbeeldberekening berekent de behoefte (of het gebrek hieraan) van partneraliminatie voor één der ex-partners.


Wat is behoefte partneralimentatie?

Partneralimentatie is een juridisch concept dat verwijst naar de financiële ondersteuning die een ex-partner aan de andere betaalt na een echtscheiding of beëindiging van een geregistreerd partnerschap. Deze ondersteuning is bedoeld om de financiële behoeften van de minder draagkrachtige partner te waarborgen en om de financiële gevolgen van de scheiding te verzachten.

De behoefte aan partneralimentatie kan voortvloeien uit verschillende omstandigheden. In gevallen waarin een van de partners tijdens het huwelijk of partnerschap economisch afhankelijk was van de ander, kan de behoefte aan financiële steun na de scheiding dringend zijn. Dit kan het gevolg zijn van bijvoorbeeld het opgeven van een carrière om voor de kinderen te zorgen of het ondersteunen van de carrière van de andere partner.

Daarnaast kan de behoefte aan partneralimentatie gebaseerd zijn op het streven naar een zekere mate van financiële gelijkheid na de scheiding, vooral als een van de partners aanzienlijk meer verdient dan de ander. Deze gelijkheid wordt gezien als een manier om de economische nadelen van de scheiding te verzachten en de financiële stabiliteit van beide partijen te waarborgen.

In essentie is de behoefte aan partneralimentatie een erkenning van de onderlinge financiële verantwoordelijkheid die voortkomt uit het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Het doel ervan is om de kwetsbare partij te beschermen en een redelijke overgang naar financiële zelfstandigheid mogelijk te maken.