Zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering. Zorgtoeslag krijgt u niet automatisch, maar dient u aan te vragen bij De Belastingdienst. De voorwaarden voor het krijgen van zorgtoeslag zijn:

  • U bent 18 jaar of ouder
  • U hebt een Nederlandse zorgverzekering
  • Uw inkomen ligt onder de (gezamenlijke) inkomensgrens
  • U hebt de Nederlandse nationaliteit of bent legaal in Nederland
  • Uw (gezamenlijke) vermogen is niet te hoog

Onder inkomen valt:

  • inkomsten uit werk
  • een uitkering, bijvoorbeeld: een werkloosheidsuitkering (WW), bijstandsuitkering of een uitkering bij ziekte
  • een pensioen, bijvoorbeeld: een ouderdomspensioen (AOW) of een bedrijfspensioen
  • andere inkomsten: alimentatie voor uzelf, bijverdiensten als freelancer of gastouder
  • Studiefinanciering telt niet mee.

Zorgtoeslag 2024

Op 1 januari 2024 mag u niet meer dan € 140.213 (was € 127.582 in 2023 en € 120.020 in 2022) aan vermogen hebben (of € 177.301 ( was € 161.329 in 2023 en € 151.767 in 2022) met een toeslagpartner).

U krijgt zorgtoeslag tot een inkomen van 37.496 (of 47.368 met een toeslagpartner).

Download de gratis berekening in Excel zorgtoeslag 2024


Zorgtoeslag 2023

Op 1 januari 2023 mag u niet meer dan € 127.582 (was € 120.020 in 2022 en € 118.479 in 2021) aan vermogen hebben (of € 161.329 ( was € 151.767 in 2022 en € 149.819 in 2021) met een toeslagpartner).

Download de gratis berekening in Excel zorgtoeslag 2023


Zorgtoeslag 2022

Op 1 januari 2022 mag u niet meer dan € 120.020 (was € 118.479 in 2021) aan vermogen hebben (of € 151.767 ( was € 149.819 in 2021) met een toeslagpartner).

Download de gratis berekening in Excel zorgtoeslag 2022


Zorgtoeslag 2021

Op 1 januari 2021 mag u niet meer dan € 118.479 aan vermogen hebben (of € 149.819 met een toeslagpartner).

Download de gratis berekening in Excel zorgtoeslag 2021


Wat is zorgtoeslag?

Zorgtoeslag is een financiële ondersteuning die door de Nederlandse overheid wordt verstrekt aan burgers om bij te dragen aan de kosten van hun zorgverzekering. Het is een tegemoetkoming voor mensen met een laag inkomen, zodat zij zich kunnen verzekeren voor ziektekosten en toch de premie kunnen betalen. Deze toeslag is bedoeld als een vorm van sociale zekerheid, waardoor ook mensen met lagere inkomens toegang hebben tot essentiële zorg.

Om in aanmerking te komen voor zorgtoeslag, moeten aanvragers aan bepaalde criteria voldoen. Zo moet men in Nederland wonen, een Nederlandse zorgverzekering hebben, de premie voor deze verzekering betalen en een bepaalde leeftijd hebben. Daarnaast speelt het inkomen een belangrijke rol. Mensen met een inkomen onder een bepaalde grens komen in aanmerking voor zorgtoeslag. Deze grens verschilt afhankelijk van de situatie van de aanvrager, zoals of men alleenstaand is of een partner heeft.

De hoogte van de zorgtoeslag is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder het inkomen en de leefsituatie van de aanvrager. Over het algemeen geldt: hoe lager het inkomen, hoe hoger de toeslag. Daarnaast kan de hoogte van de toeslag ook beïnvloed worden door andere factoren, zoals of men een toeslagpartner heeft, of men vermogen heeft boven een bepaalde grens, en of men een eigen bijdrage voor de zorgverzekering moet betalen.

Het aanvragen van zorgtoeslag gebeurt bij Toeslagen. Aanvragers moeten een formulier invullen waarin zij informatie verstrekken over hun inkomen, hun zorgverzekering en hun persoonlijke situatie. Op basis van deze gegevens wordt berekend of men recht heeft op zorgtoeslag en zo ja, hoeveel. De toeslag wordt vervolgens maandelijks uitbetaald.