Download de berekening van het aantal maanden tussen twee datums.


Berekening aantal maanden tussen twee datums

Voor een veelvoud aan situaties kan je het aantal maanden tussen twee datums wensen te berekenen.

In deze Excel voer je twee data in, en Excel toont je het aantal hele maanden tussen deze twee datums.


Het berekenen van het aantal maanden tussen twee datums vereist nauwkeurigheid in de behandeling van variërende maandlengtes en mogelijke schrikkeljaren. Allereerst worden de jaren tussen de datums berekend, vermenigvuldigd met 12 om de maanden te bepalen. Daarna wordt het verschil in maanden binnen hetzelfde jaar berekend. Indien de startdatum later in het jaar valt dan de einddatum, wordt het verschil in jaren met 1 verminderd om correctie toe te passen. Eventuele resterende dagen worden genegeerd om een zuivere maandtelling te behouden. Deze methode geeft een benadering van het aantal maanden en kan afwijken afhankelijk van de precisievereisten. Voor exacte berekeningen moeten specifieke regels worden toegepast, zoals de ISO 8601-norm, die ook rekening houdt met de dag van de maand. Verschillende programmeertalen bieden functies voor het uitvoeren van dergelijke berekeningen met behulp van ingebouwde bibliotheken of externe modules.