Download een voorbeeld van een berekening van de boeterente bij het eerder dan afgesproken aflossen van een aflossingsvrije hypotheek.


Boeterente hypotheek

Boeterente bij een aflossingsvrije hypotheek is een vergoeding die een hypotheeknemer moet betalen aan de geldverstrekker wanneer de hypotheeknemer de hypotheek geheel of gedeeltelijk vroegtijdig wil aflossen. Een aflossingsvrije hypotheek is een type hypotheek waarbij gedurende de looptijd alleen rente wordt betaald en geen aflossing op het geleende bedrag plaatsvindt. Het geleende bedrag wordt pas aan het einde van de looptijd in één keer terugbetaald.

Boeterente treedt op wanneer de hypotheeknemer besluit om de hypotheek eerder af te lossen dan oorspronkelijk overeengekomen. Dit kan verschillende redenen hebben, zoals verkoop van de woning, oversluiten naar een andere hypotheekvorm, of een financiële meevaller waardoor extra aflossen mogelijk is. De geldverstrekker loopt bij vervroegde aflossing rente-inkomsten mis, en om dit te compenseren wordt er boeterente in rekening gebracht.

De hoogte van de boeterente wordt bepaald door verschillende factoren, waaronder het openstaande hypotheekbedrag, het renteverschil tussen het oorspronkelijke rentepercentage en het actuele rentepercentage, de resterende looptijd van de hypotheek en eventuele kosten die de geldverstrekker maakt als gevolg van de vervroegde aflossing.

Het doel van boeterente is om de geldverstrekker te beschermen tegen financiële verliezen door vervroegde aflossing, maar het kan voor de hypotheeknemer een aanzienlijke extra kostenpost vormen. Daarom is het belangrijk voor hypotheeknemers om zich bewust te zijn van de mogelijke boeterente bij vervroegde aflossing en hiermee rekening te houden bij het nemen van financiële beslissingen.