Download de berekening van de carry-back met betrekking tot de vennootschapsbelasting 2022 in Excel:


Carry-back vennootschapsbelasting 2022

Bij carry-back wordt een verlies in het huidige boekjaar verrekend met een winst uit het vorige boekjaar. U krijgt dan bijvoorbeeld de betaalde VpB van verleden boekjaar terug van de Belastingdienst.