Berekening: vennootschapsbelasting 2022

Download de berekening van de vennootschapsbelasting 2022 in Excel: Vennootschapsbelasting 2022 Het vennootschapsbelastingtarief van 2022 wijzigt ten opzichte van 2021. De schrijfgrens tussen de eerste tariefschijf en de tweede tariefschijf gaat naar 395.000 euro (was 245.000 euro in 2021). Het tarief van de eerste tariefschijf blijft 15 procent. Het tarief van de tweede tariefschijf gaat […]

Lees verder

Berekening: latentie VpB

Download de berekening van een latentie VpB in Excel: Latentie VpB Latenties komen in de jaarrekening voor bij tijdelijke waarderingsverschillen (commercieel en fiscaal) met de balans en de winst-en-verliesrekening volgens de aangifte vennootschapsbelasting en in situaties van voorwaartse verliescompensatie. Latente belastingvorderingen worden opgenomen onder de financiële vaste activa (langer dan 1 jaar voor verrekening) of […]

Lees verder

Berekening: mutatie latentie VpB

Download de berekening van de mutatie latentie VpB in Excel: Mutatie latentie VpB Latenties komen in de jaarrekening voor bij tijdelijke waarderingsverschillen (commercieel en fiscaal) met de balans en de winst-en-verliesrekening volgens de aangifte vennootschapsbelasting en in situaties van voorwaartse verliescompensatie. Veelvoorkomende veroorzaker van latenties zijn bijvoorbeeld commerciële en fiscale verschillen in afschrijvingstermijnen of restwaarden […]

Lees verder