Dividendbelasting 2024

De hoogte van de dividendbelasting verandert bijna ieder jaar. Voor 2024 geldt voor het eerst een grensbedrag met een laag en een hoog tarief. Het grensbedrag is 67.000 euro. Onder dit bedrag betaalt u 24,5% dividendbelasting. Boven dit bedrag betaalt u 33% dividendbelasting (was 31% in 2023). De BV of NV die dividend uitkeert, houdt 15% in.

Download de berekening van de dividendbelasting in 2024.


Dividendbelasting 2023

De hoogte van de dividendbelasting verandert bijna ieder jaar. Voor 2023 geldt voor het eerst een grensbedrag met een laag en een hoog tarief. Het grensbedrag is 67.000 euro. Onder dit bedrag betaalt u 24,5% dividendbelasting. Boven dit bedrag betaalt u 31% dividendbelasting. De BV of NV die dividend uitkeert, houdt 15% in.

Download de berekening van de dividendbelasting in 2023.


Dividendbelasting 2022

De hoogte van de dividendbelasting verandert bijna ieder jaar. Voor 2022 geldt echter hetzelfde tarief als in 2021, namelijk 26,9% aan dividendbelasting. De BV of NV die dividend uitkeert, houdt al 15% in (ook dit tarief is in 2022 niet gewijzigd). Dit betekent dat u in de aangifte inkomstenbelasting nog een last van 11,9% kunt verwachten over het bruto dividend. U krijgt dus meer dividend uitgekeerd dan u netto mag houden!

Download de berekening van de dividendbelasting in 2022.


Dividendbelasting 2021

De hoogte van de dividendbelasting verandert bijna ieder jaar. Voor 2021 geldt 26,9% aan dividendbelasting. De BV of NV die dividend uitkeert, houdt al 15% in. Dit betekent dat u in de aangifte inkomstenbelasting nog een last van 11,9% kunt verwachten over het bruto dividend. U krijgt dus meer dividend uitgekeerd dan u netto mag houden!

Download de berekening van de dividendbelasting in 2021.


Journaalposten dividend BV/NV

Boeking dividend

Overige reserves

Aan Te betalen Dividendbelasting (15%)

Aan Te betalen Dividend (85%)

Boeking betaling dividendbelasting

Te betalen Dividendbelasting

Aan Liquide middelen

Boeking betaling dividend

Te betalen Dividend

Aan Liquide middelen


Voorbeeld notulen dividenduitkering

Download een gratis voorbeeld van notulen dividenduitkering van onze zustersite Boema.nl


Wat is dividendbelasting?

Nederlandse dividendbelasting is een belasting die wordt geheven op uitgekeerde dividenden door Nederlandse bedrijven aan hun aandeelhouders. Dividend is een deel van de winst van een bedrijf dat wordt uitgekeerd aan de eigenaren van aandelen als een vorm van beloning voor hun investering. Het is een belangrijke bron van inkomsten voor beleggers en wordt vaak gezien als een passieve vorm van inkomen.

De dividendbelasting is ingesteld om belastingontwijking te voorkomen en om ervoor te zorgen dat de overheid een deel van de opbrengst van bedrijfswinsten ontvangt. Het tarief van de Nederlandse dividendbelasting kan variëren afhankelijk van de situatie, maar het wordt vaak vastgesteld op een vast percentage van het uitgekeerde dividendbedrag. Dit tarief kan verschillen voor binnenlandse en buitenlandse investeerders.

Nederlandse dividendbelasting wordt doorgaans ingehouden op het moment dat het dividend wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders. Dit betekent dat de belasting direct wordt afgetrokken van het dividendbedrag voordat het aan de aandeelhouders wordt uitbetaald. Bedrijven zijn verplicht om deze belasting in te houden en door te geven aan de belastingdienst.

Over het algemeen draagt de Nederlandse dividendbelasting bij aan de inkomsten van de overheid en speelt het een rol in het handhaven van een evenwichtige fiscale omgeving voor zowel binnenlandse als buitenlandse investeerders die betrokken zijn bij Nederlandse bedrijven.