Download een voorbeeld van een berekening van de EBITDA-marge.


EBITDA-marge

De EBITDA-marge wordt berekend door de EBITDA te delen door de omzet en uit te drukken in een percentage. Het convenant kan bijvoorbeeld als volgt overeengekomen worden: ‘De EBITDA-marge dient minimaal 20% te bedragen’.

EBITDA-marge, een afkorting voor Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization margin, is een financiële maatstaf die wordt gebruikt om de winstgevendheid van een bedrijf te meten voordat financiële variabelen zoals rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie worden meegerekend. Het geeft een indicatie van de operationele winstgevendheid van een bedrijf, los van externe financierings- en boekhoudkundige factoren.

De EBITDA-marge wordt berekend door de EBITDA te delen door de totale omzet en vervolgens te vermenigvuldigen met 100 om het percentage te krijgen. Een hogere EBITDA-marge duidt over het algemeen op een efficiënter beheer van de operationele kosten en een betere winstgevendheid. Het is een belangrijke maatstaf voor investeerders en analisten omdat het een zuiverder beeld geeft van de kernactiviteiten van een bedrijf, zonder de invloed van boekhoudkundige keuzes en externe financieringsbeslissingen.

Bedrijven streven er vaak naar om hun EBITDA-marge te verbeteren door kostenbesparende maatregelen te implementeren, efficiëntie te verhogen en omzetgroei te realiseren. Het is echter belangrijk op te merken dat de EBITDA-marge niet alle aspecten van de financiële gezondheid van een bedrijf weergeeft en moet worden geanalyseerd in combinatie met andere financiële ratios en operationele indicatoren.


Mede mogelijk gemaakt door CNOOP Corporate Finance | EBITDA-marge