Download de berekening in Excel van financial lease met een jaartermijn die achteraf betaald wordt:


Financial lease

Bij financial lease ligt het economisch risico op het goed voornamelijk bij de lessee. De lessee activeert het goed en betaalt de lessor rente en aflossing gedurende de looptijd van de lease. De lessee schrijft ook af op het goed.

In het voorbeeld is de administratieve verwerking van een financial lease bij de lessee met een maximale duur van 15 jaren en betaling van de leasetermijn eenmalig achteraf opgenomen.