Download de berekening in Excel van financial lease met een jaartermijn die achteraf betaald wordt:


Financial lease

Financial lease is een vorm van financiering waarbij een bedrijf een activum, zoals een auto of machine, verwerft en gebruikt zonder het direct volledig aan te schaffen. In plaats daarvan betaalt het bedrijf periodieke leasebetalingen gedurende een overeengekomen leaseperiode.

Een belangrijk aspect van financial lease is de jaartermijn en betaling achteraf. Dit houdt in dat de leasebetalingen meestal maandelijks worden gedaan, maar dat de berekening ervan gebaseerd is op een jaartermijn. Dit betekent dat de totale kosten van de lease over een jaar worden verdeeld in gelijke termijnen.

Bij betaling achteraf wordt de eerste termijn vaak pas betaald na afloop van de eerste maand van leasegebruik. Dit kan een praktische regeling zijn voor bedrijven, omdat ze eerst gebruik kunnen maken van het geleasede activum voordat ze betalen.

Dit type lease biedt bedrijven verschillende voordelen. Allereerst vereist het doorgaans geen grote initiële investering, waardoor bedrijven hun liquide middelen kunnen behouden voor andere investeringen of operationele kosten. Bovendien kunnen leasebetalingen vaak als operationele kosten worden geboekt, wat gunstig kan zijn voor de belastingen.

Echter, omdat het activum gedurende de leaseperiode niet volledig eigendom van het bedrijf is, zijn er beperkingen en verplichtingen verbonden aan financial lease, zoals verzekeringen en onderhoudsverantwoordelijkheden. Bedrijven moeten deze aspecten zorgvuldig overwegen bij het kiezen van de financieringsvorm die het beste past bij hun behoeften en financiële situatie.