Generieke renteaftrekbeperking is een fiscale maatregel die is ontworpen om het gebruik van renteaftrek door bedrijven te beperken. Het is een instrument dat door de overheid wordt ingezet om belastingontwijking tegen te gaan en de belastinggrondslag te beschermen.


Generieke renteaftrekbeperking 2024 (earningsstrippingregeling)

De generieke aftrekbeperking houdt in dat rente, voor zover het saldo van verschuldigde en ontvangen rente meer dan 20% van de EBITDA OF meer dan € 1.000.000 bedraagt, fiscaal niet meer aftrekbaar is. Deze regeling kan uw fiscale winst verhogen, waardoor u meer vennootschapsbelasting moet betalen.

Download de gratis berekening in Excel van de generieke renteaftrekbeperking 2024:


Generieke renteaftrekbeperking 2023 (earningsstrippingregeling)

De generieke aftrekbeperking houdt in dat rente, voor zover het saldo van verschuldigde en ontvangen rente meer dan 20% (zelfde als in 2022) van de EBITDA OF meer dan € 1.000.000 bedraagt, fiscaal niet meer aftrekbaar is. Deze regeling kan uw fiscale winst verhogen, waardoor u meer vennootschapsbelasting moet betalen.

Download de gratis berekening in Excel van de generieke renteaftrekbeperking 2023:


Generieke renteaftrekbeperking 2022 (earningsstrippingregeling)

De generieke aftrekbeperking houdt in dat rente, voor zover het saldo van verschuldigde en ontvangen rente meer dan 20% (was 30% in 2021) van de EBITDA OF meer dan € 1.000.000 bedraagt, fiscaal niet meer aftrekbaar is. Deze regeling kan uw fiscale winst verhogen, waardoor u meer vennootschapsbelasting moet betalen.

Download de gratis berekening in Excel van de generieke renteaftrekbeperking 2022:


Generieke renteaftrekbeperking 2021 (earningsstrippingregeling)

De generieke aftrekbeperking houdt in dat rente, voor zover het saldo van verschuldigde en ontvangen rente meer dan 30% van de EBITDA OF meer dan € 1.000.000 bedraagt, fiscaal niet meer aftrekbaar is. Deze regeling kan uw fiscale winst verhogen, waardoor u meer vennootschapsbelasting moet betalen.

Download de gratis berekening in Excel van de generieke renteaftrekbeperking:


Mede mogelijk gemaakt door CNOOP Corporate Finance


Wat is generieke renteaftrekbeperking (earningsstrippingregeling)?

Generieke renteaftrekbeperking is een fiscale maatregel die is ontworpen om het gebruik van renteaftrek door bedrijven te beperken. Het is een instrument dat door de overheid wordt ingezet om belastingontwijking tegen te gaan en de belastinggrondslag te beschermen. Deze maatregel is van toepassing op rentelasten die voortkomen uit leningen die zijn aangegaan voor zakelijke doeleinden.

Het doel van de generieke renteaftrekbeperking is tweeledig. Ten eerste beoogt het de belastingbasis te versterken door te voorkomen dat bedrijven overmatig gebruik maken van renteaftrek om hun belastingverplichtingen te verminderen. Ten tweede wil het een gelijk speelveld creëren tussen verschillende bedrijven en sectoren, zodat er geen ongerechtvaardigde concurrentievoordelen ontstaan door fiscale optimalisatie.

Bedrijven moeten dus hun financiële strategieën heroverwegen om rekening te houden met de beperking van de renteaftrek. Dit kan betekenen dat ze hun kapitaalstructuur aanpassen door meer eigen vermogen aan te trekken in plaats van vreemd vermogen, of door te zoeken naar alternatieve financieringsbronnen. Het kan ook leiden tot heroverweging van investeringsbeslissingen, aangezien de fiscale gevolgen van het aangaan van leningen veranderen.

Hoewel generieke renteaftrekbeperkingen gericht zijn op het voorkomen van belastingontwijking en het beschermen van de belastinggrondslag, kunnen ze ook onbedoelde neveneffecten hebben. Zo kunnen ze de toegang tot financiering belemmeren voor bepaalde bedrijven, met name kleine en middelgrote ondernemingen, die sterk afhankelijk zijn van leningen voor hun bedrijfsvoering. Daarom is het belangrijk voor beleidsmakers om de impact van dergelijke maatregelen zorgvuldig te evalueren en indien nodig te corrigeren om een gezond evenwicht te vinden tussen belastingheffing en economische groei.