Download de berekening van goodwill in Excel


Goodwill

Goodwill is het verschil tussen de overnamesom en de reële waarde van de identificeerbare activa en passiva.

Om de reële waarde van de identificeerbare activa en passiva te berekenen, moet eerst vanuit de boekwaarde per soort activa naar de reële waarde gecorrigeerd worden. Hierbij wordt ook gekeken naar activa en passiva die normaliter niet geactiveerd worden (als bijvoorbeeld een klantenportefeuille of zelfontwikkelde merkrechten). Vervolgens wordt de meer- of minderwaarde gecorrigeerd met een latentie (anders wordt het eigen vermogen geflatteerd of gedeflatteerd weergegeven).

Is het verschil tussen de overnamesom en de reële waarde van de identificeerbare activa en passiva positief, dan spreken we van goodwill. Is het verschil negatief, dan spreken we van badwill.


Mede mogelijk gemaakt door – Cnoop Bedrijfsovernames | Goodwill