Berekening waarde bedrijf

Het kennen van de werkelijke waarde van uw bedrijf is belangrijk voor het nemen van weloverwogen zakelijke beslissingen. Bedrijfswaardering speelt een sleutelrol in situaties zoals: Voorbeeld bedrijfswaardering Bekijk dit voorbeeld van een bedrijfswaardering. Het voorbeeld geeft een goed beeld van hoe een bedrijfswaardering scharniert. CNOOP Corporate Finance Dit voorbeeld is mede mogelijk gemaakt door CNOOP […]

Lees verder

Voorbeeld DCF-bedrijfswaardering

Download een voorbeeld van een DCF-bedrijfswaardering. DCF-bedrijfswaardering Een DCF-bedrijfswaardering geeft de waarde van toekomstige vrije kasstromen per heden aan. Hiertoe worden allereerst de vrije kasstromen berekend. Vervolgens worden deze vrije kasstromen contant gemaakt met de bijbehorende vermogenskostenvoet. Berekening vrije kasstromen De vrije kasstroom wordt in bedrijfswaarderingen en strategische beslissingen regelmatig gebruikt. Het is het geld […]

Lees verder

Berekening: vrije kasstroom

Download de berekening van de vrije kasstroom in Excel Vrije kasstroom De vrije kasstroom wordt in bedrijfswaarderingen en strategische beslissingen regelmatig gebruikt. Het is het geld dat na investeringen, mutaties van werkkapitaal en afschrijvingen beschikbaar is voor de aandeelhouders. De berekening is niet ingewikkeld. Het voorbeeld in Excel is eenvoudig in te vullen. Vrije kasstroom, […]

Lees verder

Berekening: pre-money post-money bedrijfswaardering

Download de berekening van de pre-money post-money bedrijfswaardering Pre-money / post-money bedrijfswaardering Bij een financieringsronde van een start-up vallen standaard de termen pre-money en post-money bedrijfswaardering. Met het Excelvoorbeeld dat gratis als download aangeboden wordt, is eenvoudig de bijbehorende waardering te maken. Vul de waarde van het bedrijf en het aantal aandelen voor de financieringsronde, […]

Lees verder

Berekening: goodwill

Download de berekening van goodwill in Excel Goodwill Goodwill is het verschil tussen de overnamesom en de reële waarde van de identificeerbare activa en passiva. Om de reële waarde van de identificeerbare activa en passiva te berekenen, moet eerst vanuit de boekwaarde per soort activa naar de reële waarde gecorrigeerd worden. Hierbij wordt ook gekeken […]

Lees verder