Download de berekening van kengetal quick ratio.


Berekening kengetal quick ratio

De liquiditeit verschaft informatie over of de onderneming in staat is om op de korte termijn (<1 jaar) aan haar schulden te voldoen. Bij de quick ratio wordt de voorraad niet meegenomen in de berekening. Verwant aan de quick ratio is de current ratio (waar de voorraad wel wordt meegenomen in de berekening).


Mede mogelijk gemaakt door BoecKengetallen