Download de berekening van kengetal quick ratio.


Berekening kengetal quick ratio

Het kengetal Quick Ratio, ook bekend als de Acid-Test Ratio, is een financiële maatstaf die wordt gebruikt om de liquiditeit van een bedrijf te beoordelen. Het berekent de verhouding tussen snel liquideerbare activa en kortlopende verplichtingen, waarbij snel liquideerbare activa worden gedefinieerd als activa die snel en gemakkelijk kunnen worden omgezet in contanten zonder aanzienlijk verlies van waarde.

De Quick Ratio is een meer conservatieve maatstaf van liquiditeit dan de Current Ratio, omdat het alleen de meest liquide activa omvat. Het negeert voorraden omdat deze mogelijk niet snel kunnen worden omgezet in contanten zonder aanzienlijke waardevermindering of problemen bij verkoop.

Een Quick Ratio van meer dan 1 geeft aan dat een bedrijf voldoende snel liquideerbare activa heeft om aan zijn kortlopende verplichtingen te voldoen. Een ratio van minder dan 1 duidt op mogelijke problemen met liquiditeit en kan erop wijzen dat het bedrijf mogelijk moeite heeft om aan zijn financiële verplichtingen te voldoen op korte termijn.

Beleggers en crediteuren gebruiken de Quick Ratio om de financiële gezondheid en het risico van een bedrijf te beoordelen. Het stelt hen in staat om te evalueren of een bedrijf in staat is om financiële verplichtingen na te komen zonder zijn activa te verkopen tegen aanzienlijke verliezen.


Mede mogelijk gemaakt door BoecKengetallen