Download de berekening in Excel van maandlasten van een annuïteitenhypotheek:


Annuïteitenhypotheek

Bij een annuïteitenhypotheek wijzigt de termijnbetaling (annuïteit) gedurende de looptijd van de hypotheek niet. Wat wel verandert, is de samenstelling rente en aflossing. In de beginperiode betaal je relatief gezien meer rente en is het aflossingsaandeel beperkt. Aan het einde van de looptijd is dit precies andersom.

Het fiscaal voordeel op basis van de hypotheekrenteaftrek is in de beginperiode het grootst. Dit zorgt ervoor dat de annuïteitenhypotheek een ongekende populariteit geniet.


Wat is een annuïteitenhypotheek?

Een annuïteitenhypotheek is een type hypotheek waarbij de lener periodieke betalingen doet die bestaan uit zowel rente als aflossing. Deze betalingen zijn gelijkmatig verdeeld over de looptijd van de lening, meestal 30 jaar. Het woord “annuïteit” verwijst naar de gelijke betalingen die gedurende de hele looptijd worden gedaan.

Bij het afsluiten van een annuïteitenhypotheek wordt een aflossingsschema vastgesteld waarbij elke betaling een combinatie is van rente over het uitstaande saldo en een deel van de hoofdsom. Aanvankelijk bestaat het grootste deel van de betaling uit rente, maar na verloop van tijd neemt het aandeel van de hoofdsom toe, waardoor de totale schuld geleidelijk wordt afbetaald.

Het voordeel van een annuïteitenhypotheek is dat de maandelijkse betalingen voorspelbaar en consistent zijn gedurende de gehele looptijd, waardoor het gemakkelijker is voor huiseigenaren om hun budget te plannen. Daarnaast profiteren leners van de opbouw van eigen vermogen in hun huis naarmate ze meer aflossen. Echter, in vergelijking met andere hypotheekvormen zoals de lineaire hypotheek, betalen leners bij een annuïteitenhypotheek aanvankelijk meer rente.