Download de berekening in Excel van maandlasten van een lineaire hypotheek:


Wat is een lineaire hypotheek

Een lineaire hypotheek is een vorm van hypotheek waarbij de lening gedurende de looptijd in gelijke delen wordt afgelost. Elke maand betaalt de kredietnemer een vast bedrag aan aflossing, naast de rente die over het resterende hypotheekbedrag wordt berekend. Deze aflossingen blijven constant gedurende de looptijd van de hypotheek, maar het rentedeel van de maandelijkse betalingen neemt af naarmate de lening wordt terugbetaald.

Het kenmerkende van een lineaire hypotheek is dat de schuld elke maand lineair wordt verminderd. Dit betekent dat de kredietnemer vanaf het begin van de lening een hoger bedrag aan aflossing betaalt dan bijvoorbeeld bij een annuïteitenhypotheek, waarbij de aflossingen in het begin voornamelijk uit rente bestaan.

Doordat de schuld lineair wordt afgelost, daalt het openstaande hypotheekbedrag gedurende de looptijd gestaag. Hierdoor neemt ook de rente die wordt betaald af, waardoor de totale kosten van de lening in de loop van de tijd afnemen. Dit maakt een lineaire hypotheek aantrekkelijk voor mensen die op zoek zijn naar een geleidelijke afbouw van hun schuld en die een duidelijk inzicht willen hebben in hun maandelijkse aflossingen.