Download de berekening in Excel van maandlasten van een lineaire hypotheek:


Lineaire hypotheek

Bij een lineaire hypotheek wijzigt het bedrag dat je per termijn aflost niet. Wat wel verandert is het totale bedrag dat je maandelijks betaalt. Dit komt omdat de rente die je betaalt op basis van het openstaande saldo per begin periode berekend wordt. Daar je iedere periode hetzelfde bedrag aflost (lineair), daalt ieder opvolgende periode het bedrag aan rente dat je betaalt.

Het fiscaal voordeel op basis van de hypotheekrenteaftrek is in de beginperiode het grootst. Voorts los je bij een lineaire hypotheek sneller af dan bij een annuïteitenhypotheek. Dit zorgt ervoor dat de lineaire hypotheek een ongekende populariteit geniet.