Download de berekening van de maximale uurprijs voor de kinderopvangtoeslag 2022 in Excel:


Maximale uurprijs voor de kinderopvangtoeslag 2022

Voor de opvangkosten voor de kinderopvangtoeslag gaat de overheid uit van een maximum uurprijs. Betaalt u minder dan het maximum, dan geldt het tarief dat u werkelijk betaalt. Betaalt u meer dan het maximum, dan wordt het tarief afgetopt op het door de overheid gestelde maximum. Over het meerdere krijgt u dan geen kinderopvangtoeslag.

De maximale tarifering voor de kinderopvangtoeslag varieert per soort opvang:

  1. Dagopvang bij een kindercentrum (€ 8,50 in 2022, € 8,46 in 2021)
  2. Buitenschoolse opvang bij een kindercentrum (€ 7,31 in 2022, € 7,27 in 2021)
  3. Dagopvang of buitenschoolse opvang bij een gastouder (€ 6,52 in 2022, € 6,49 in 2021)