Download de berekening van de pre-money post-money bedrijfswaardering


Pre-money / post-money bedrijfswaardering

Bij een financieringsronde van een start-up vallen standaard de termen pre-money en post-money bedrijfswaardering. Met het Excelvoorbeeld dat gratis als download aangeboden wordt, is eenvoudig de bijbehorende waardering te maken.

Vul de waarde van het bedrijf en het aantal aandelen voor de financieringsronde, de financieringsomvang en het aantal uit te geven aandelen in, en het overzicht toont direct de post-money bedrijfswaardering.

De mutatie in het aandelenbelang en de waarde hiervan wordt ook direct getoond.

Pre-money en post-money bedrijfswaardering zijn twee termen die vaak worden gebruikt bij het bepalen van de waarde van een bedrijf, vooral in het kader van investeringen en financieringsrondes.

Pre-money verwijst naar de waarde van een bedrijf vóórdat er nieuwe investeringen worden gedaan. Dit omvat alle bestaande activa, inkomsten, schulden en andere financiële aspecten van het bedrijf op dat moment. Het is de basiswaarde die wordt gebruikt om de impact van een nieuwe investering te beoordelen.

Post-money daarentegen is de waarde van het bedrijf nadat een nieuwe investering is gedaan. Het omvat de pre-money waarde plus het bedrag van de nieuwe investering. Met andere woorden, post-money waarde is wat het bedrijf waard is na de injectie van nieuw kapitaal.

Investeerders gebruiken deze concepten om te bepalen hoeveel van het bedrijf ze krijgen voor hun investering. Bijvoorbeeld, als een investeerder een bepaald bedrag investeert in een bedrijf tegen een bepaalde pre-money waardering, zal het percentage eigendom dat ze krijgen hoger zijn dan wanneer ze hetzelfde bedrag investeren tegen een hogere post-money waardering.