Download de berekening van de reisaftrek openbaar vervoer 2022 in Excel:


Reisaftrek openbaar vervoer 2022

Als u met het openbaar vervoer van huis naar uw werk reist en zelf de reiskosten betaalt, kunt u onder voorwaarden een vast bedrag aftrekken. Dit is de reisaftrek openbaar vervoer.

De voorwaarden zijn:

  • Afstand enkele reis woon- werkverkeer is meer dan 10 kilometer
  • 1 dag of meer per week woon-werkreizen of minimaal 40 dagen per kalenderjaar woon-werkreizen (in beide gevallen binnen 24 uur heen en weer).