Download de berekening van het rendement tot vervaldatum voor een obligatie.


Berekening: rendement tot vervaldatum

Rendement tot vervaldatum is een berekening voor het resterende rendement op een lening / obligatie die je tot einde looptijd aanhoudt.

De methode houdt rekening met de uitgiftekoers, de huidige koers, de coupon en de resterende looptijd.


Wat is het rendement tot vervaldatum?

Rendement tot vervaldatum is een financiële maatstaf die de totale winst of verlies van een belegging weergeeft gedurende de periode van aankoop tot aan de vervaldatum. Deze maatstaf wordt vaak gebruikt bij beleggingen zoals obligaties, waarbij beleggers interesse hebben in het totale rendement dat ze kunnen behalen gedurende de hele houdperiode.

Het berekenen van het rendement tot vervaldatum omvat alle winsten en verliezen die worden gegenereerd door de belegging gedurende de houdperiode, inclusief rentebetalingen, eventuele koersschommelingen en eventuele inkomsten uit coupons. Het eindresultaat wordt vaak uitgedrukt als een percentage van de oorspronkelijke investering.

Een belangrijk aspect van rendement tot vervaldatum is dat het de werkelijke prestaties van een belegging weerspiegelt gedurende de hele periode dat deze wordt aangehouden. Dit in tegenstelling tot andere rendementsmaatstaven die alleen rekening houden met de prijsveranderingen op een bepaald moment in de tijd, zoals het jaarlijks rendement.

Beleggers gebruiken rendement tot vervaldatum om de effectiviteit van hun beleggingsbeslissingen te beoordelen en om verschillende beleggingsmogelijkheden te vergelijken. Het stelt hen in staat om een beter inzicht te krijgen in het werkelijke rendement dat ze kunnen verwachten te behalen gedurende de gehele levensduur van een belegging, waardoor ze weloverwogen beslissingen kunnen nemen over hun portefeuilleallocatie en beleggingsstrategieën.