Download een voorbeeld van een berekening van de rentedekkingsratio.


Rentedekkingsratio

De rentedekkingsratio wordt berekend door het operationeel resultaat te delen door de rentelasten. De definitie van deze begrippen wordt gegeven in het convenant.


Mede mogelijk gemaakt door CNOOP Corporate Finance | Rentedekkingsratio


Wat is rentedekkingsratio?


De rentedekkingsratio is een financiële maatstaf die wordt gebruikt om de capaciteit van een bedrijf te beoordelen om zijn rentelasten te dekken met zijn operationele winst. Het is een belangrijke indicator voor investeerders, kredietverstrekkers en bedrijfsanalisten om de financiële gezondheid en het risiconiveau van een bedrijf te beoordelen.

De berekening van de rentedekkingsratio is vrij eenvoudig. Men deelt de operationele winst (of soms de operationele winst vóór rente en belastingen) door de rentelasten van een bedrijf over dezelfde periode. De resulterende ratio laat zien hoeveel keer de operationele winst de rentelasten kan dekken. Over het algemeen geldt: hoe hoger de ratio, hoe beter, omdat dit aangeeft dat het bedrijf voldoende inkomsten genereert om zijn renteverplichtingen te betalen.

Een hoge rentedekkingsratio wordt gunstig beschouwd omdat het suggereert dat het bedrijf in staat is om zijn schulden gemakkelijk te beheren. Dit kan het vertrouwen van investeerders vergroten en de kredietwaardigheid van het bedrijf verbeteren, wat op zijn beurt kan resulteren in lagere rentetarieven bij het aangaan van nieuwe leningen. Een lage ratio daarentegen kan wijzen op een verhoogd risico voor investeerders en kredietverstrekkers, omdat het bedrijf mogelijk moeite heeft om zijn rentelasten te dekken met zijn operationele inkomsten.

Investeerders en kredietverstrekkers gebruiken de rentedekkingsratio vaak in combinatie met andere financiële ratio’s en analyses om een alomvattend beeld te krijgen van het financiële welzijn van een bedrijf. Het is belangrijk op te merken dat de interpretatie van de ratio kan variëren tussen verschillende sectoren en bedrijfstakken, en dat het cruciaal is om de ratio te vergelijken met historische gegevens van hetzelfde bedrijf en met concurrenten in dezelfde sector voor een zinvolle analyse.