Download de berekening van de lengte van een schuine of een rechtshoekzijde met de stelling van Pythagoras in Excel:


Stelling van Pythagoras

De stelling van Pythagoras luidt: a2 + b2 = c2

a2 + b2 zijn de rechtshoekzijden, c2 is de schuine zijde.

Met de stelling kan je de lengte van de schuine zijde berekenen. Pas je de formule iets aan, dan kan ook de lengte van een rechtshoekzijde berekend worden.

In het overzicht in Excel vul je bijvoorbeeld de lengte van de twee rechthoekzijden in, waarna je de lengte van de schuine zijde krijgt. Wil je de lengte van een rechthoekzijde weten? Vul dan de lengte van de andere rechthoekzijde en de schuine zijde in.

De stelling van Pythagoras is een fundamenteel principe in de meetkunde dat betrekking heeft op rechthoekige driehoeken. Deze stelling stelt dat in een rechthoekige driehoek, waarvan één zijde de hypotenusa (de langste zijde) is en de andere twee zijden de rechthoekszijden zijn, het kwadraat van de lengte van de hypotenusa gelijk is aan de som van de kwadraten van de lengten van de rechthoekszijden.

De stelling van Pythagoras heeft vele toepassingen in verschillende vakgebieden, waaronder de bouwkunde, astronomie, natuurkunde, en vele andere takken van wetenschap en technologie. Het stelt bijvoorbeeld architecten in staat om nauwkeurige metingen te maken en stabiele structuren te ontwerpen, omdat het hen in staat stelt om de lengtes van diagonale lijnen te berekenen. In de astronomie helpt de stelling bij het begrijpen van afstanden tussen hemellichamen.

Het bewijs van de stelling van Pythagoras is vaak geïllustreerd met behulp van meetkundige figuren en algebraïsche manipulaties. Het wordt beschouwd als een van de hoekstenen van de meetkunde vanwege de diepgaande implicaties en de brede toepasbaarheid ervan. De stelling is genoemd naar de Griekse wiskundige Pythagoras, die in het oude Griekenland leefde en wordt beschouwd als een van de belangrijkste figuren in de wiskundige geschiedenis.