Download een voorbeeld van een berekening van de total Debt/EBITDA ratio.


Berekening: total Debt/EBITDA ratio

De total Debt/EBITDA ratio toont aan hoeveel EBITDA ten opzichte van de schuld gerealiseerd wordt. Dit geeft inzicht in de afloscapaciteit van de onderneming. In een bankconvenant geldt veelal een maximum: de Debt/EBITDA ratio mag dan bijvoorbeeld maximaal 5 bedragen.

De totale schuld/EBITDA-ratio, ook bekend als de schuld-tot-EBITDA-ratio, is een financiële maatstaf die wordt gebruikt om de schuldpositie van een bedrijf te evalueren in verhouding tot zijn operationele prestaties. Deze ratio wordt berekend door de totale schulden van een bedrijf te delen door de bruto operationele winst (EBITDA), wat staat voor Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (Winst vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie).

Een lagere schuld/EBITDA-ratio geeft over het algemeen aan dat een bedrijf minder afhankelijk is van schuldfinanciering en een gezondere balans heeft tussen schuld en winstgevendheid. Dit wordt vaak gezien als gunstig omdat het bedrijf meer financiële flexibiliteit heeft en minder risico loopt bij veranderende economische omstandigheden.

Aan de andere kant kan een hoge schuld/EBITDA-ratio duiden op een zware schuldlast in verhouding tot de operationele prestaties van een bedrijf. Dit kan wijzen op een verhoogd risico, vooral als de operationele winstgevendheid afneemt of als rentetarieven stijgen.

Beleggers, kredietverstrekkers en analisten gebruiken de schuld/EBITDA-ratio om de financiële gezondheid en stabiliteit van een bedrijf te beoordelen, evenals het vermogen om schulden terug te betalen. Het is een belangrijke maatstaf bij het nemen van investeringsbeslissingen en het beoordelen van het risico van een bepaalde onderneming. Bedrijven streven er vaak naar om deze ratio op een niveau te houden dat als acceptabel wordt beschouwd binnen hun sector, hoewel dit kan variëren afhankelijk van verschillende factoren zoals bedrijfsmodel, industrienormen en economische omstandigheden.


Mede mogelijk gemaakt door CNOOP Corporate Finance