Download de berekening van de vennootschapsbelasting 2023 in Excel:


Vennootschapsbelasting 2023

Het vennootschapsbelastingtarief van 2023 wijzigt ten opzichte van 2022.

De schrijfgrens tussen de eerste tariefschijf en de tweede tariefschijf gaat naar 200.000 euro (was 395.000 euro in 2022).

Het tarief van de eerste tariefschijf wordt 19 procent (was 15 procent in 2022).

Het tarief van de tweede tariefschijf blijft 25,8 procent.