Download de berekening van de vrije kasstroom in Excel


Vrije kasstroom

De vrije kasstroom wordt in bedrijfswaarderingen en strategische beslissingen regelmatig gebruikt. Het is het geld dat na investeringen, mutaties van werkkapitaal en afschrijvingen beschikbaar is voor de aandeelhouders. De berekening is niet ingewikkeld. Het voorbeeld in Excel is eenvoudig in te vullen.

Vrije kasstroom, ook bekend als vrije cashflow, is een cruciaal financieel concept dat de financiële gezondheid en levensvatbaarheid van een bedrijf of onderneming weergeeft. Het vertegenwoordigt het bedrag aan geld dat een bedrijf genereert na aftrek van de noodzakelijke uitgaven die nodig zijn om de activiteiten te onderhouden en te laten groeien. Deze uitgaven omvatten kapitaaluitgaven, zoals investeringen in nieuwe apparatuur, gebouwen of andere vaste activa, evenals operationele uitgaven zoals lonen, materialen en administratieve kosten.

De vrije kasstroom wordt berekend door de operationele kasstroom te verminderen met de kapitaaluitgaven. De operationele kasstroom vertegenwoordigt het geld dat een bedrijf genereert uit zijn kernactiviteiten, zoals de verkoop van goederen en diensten, verminderd met de operationele kosten. Kapitaaluitgaven zijn de investeringen die een bedrijf doet om zijn activa te onderhouden of uit te breiden, zoals de aanschaf van nieuwe apparatuur of het bouwen van nieuwe faciliteiten.

Een positieve vrije kasstroom is een indicatie dat een bedrijf in staat is om voldoende contant geld te genereren uit zijn activiteiten om niet alleen de lopende kosten te dekken, maar ook om te investeren in groei en uitbreiding. Dit kan een teken zijn van financiële gezondheid en operationele efficiëntie. Aan de andere kant kan een negatieve vrije kasstroom duiden op financiële problemen, omdat het aangeeft dat het bedrijf meer geld uitgeeft dan het genereert, wat kan leiden tot liquiditeitsproblemen en zelfs insolventie.


Mede mogelijk gemaakt door – Cnoop Bedrijfsovernames