Download de berekening van het verschil tussen waarde en prijs voor zowel koper als verkoper bij een overnametransactie.


Waarde ≠ prijs

De waarde van een bedrijf verschilt per eigenaar. Kansen op maximaliseren van vrije kasstromen en minimaliseren van risico zijn niet voor alle eigenaren gelijk. Hierdoor kan een situatie ontstaan dat een bedrijf in handen van eigenaar A veel meer waard is dan in handen van eigenaar B.

Vervolgen kan dit gegeven gebruikt worden in overnameonderhandelingen. De koper onderhandelt een premium boven zijn waarde en de verkoper koopt voor een prijs onder zijn waarde.

Op deze manier creëren alle partijen waarde met de deal.


Mede mogelijk gemaakt door – CNOOP Corporate FinanceWaarde ≠ prijs


Waar is waarde niet altijd gelijk aan de overeengekomen prijs?

Waarde en prijs zijn twee begrippen die vaak verward worden, maar ze verschillen fundamenteel van elkaar. Waarde verwijst naar de mate waarin iets nuttig, wenselijk of belangrijk is voor een individu of een gemeenschap. Dit kan subjectief zijn en varieert van persoon tot persoon, afhankelijk van factoren zoals persoonlijke voorkeuren, behoeften en omstandigheden. Aan de andere kant is prijs een objectieve meting van de hoeveelheid geld die nodig is om iets te verkrijgen.

Een belangrijke reden waarom waarde niet altijd gelijk is aan prijs, is dat prijs wordt bepaald door vraag en aanbod op een bepaald moment, terwijl waarde wordt beïnvloed door een breed scala aan factoren, waaronder emotionele betrokkenheid, schaarste, kwaliteit, en perceptie van nut. Bijvoorbeeld, een kunstwerk kan voor een persoon onschatbare emotionele waarde hebben, maar toch een lage prijs hebben op de markt vanwege een gebrek aan vraag.

Bovendien kunnen externe factoren zoals marketing, merkperceptie en sociale status de prijs van een product of dienst beïnvloeden, terwijl deze factoren geen directe relatie hebben met de werkelijke waarde ervan voor een individu. Daarom kunnen twee identieke producten met dezelfde prijs verschillende waarden hebben voor verschillende mensen.

Kortom, waarde is een subjectief concept dat niet altijd correleert met de prijs, die vaak wordt bepaald door meer objectieve economische factoren.