Een kasstroomoverzicht maken is met dit handige format zo gedaan.


Kasstroomoverzicht maken

Een kasstroomoverzicht toont de mutatie in geldmiddelen tussen een bepaalde periode. Beginnen de geldmiddelen met 500.000 euro en eindigen ze met 600.000 euro, dan verklaart het kasstroomoverzicht de mutatie van 100.000 euro.

Een kasstroomoverzicht is onderverdeeld in een kasstroom uit operationele activiteiten, een kasstroom uit investeringsactiviteiten en een kasstroom uit financieringsactiviteiten.

Met dit handige format kan eenvoudig een kasstroomoverzicht over een bepaalde periode berekend worden. Het format laat eerst de huidige en vorige balans invullen, vraagt dan de mutatie over de invoervelden te alloceren en toont vervolgens het kasstroomoverzicht.


Mede mogelijk gemaakt door Cnoop BedrijfsovernamesKasstroomoverzicht


Wat is een kasstroomoverzicht?

Een kasstroomoverzicht is een financieel rapport dat de inkomsten en uitgaven van een bedrijf gedurende een bepaalde periode samenvat. Het biedt inzicht in de liquide middelen die een bedrijf genereert en hoe het deze liquide middelen gebruikt. Het kasstroomoverzicht bestaat meestal uit drie secties: operationele kasstroom, investeringskasstroom en financieringskasstroom.

De operationele kasstroom toont de geldstromen die voortkomen uit de kernactiviteiten van het bedrijf, zoals verkopen van producten of diensten en betalingen aan leveranciers. Dit biedt inzicht in de dagelijkse bedrijfsactiviteiten en de mogelijkheid om operationele efficiëntie te beoordelen.

De investeringskasstroom laat zien hoe het bedrijf kapitaal investeert in activa zoals apparatuur, vastgoed of aandelen van andere bedrijven, evenals hoe het kapitaal ontvangt uit de verkoop van dergelijke investeringen.

De financieringskasstroom omvat geldbewegingen gerelateerd aan leningen, uitgifte of inkoop van aandelen en dividendbetalingen. Dit geeft inzicht in hoe het bedrijf zijn activiteiten financiert en hoe het omgaat met schulden en eigen vermogen.

Samengevat biedt het kasstroomoverzicht een holistisch beeld van de financiële gezondheid en het beheer van liquide middelen van een bedrijf. Het is een waardevol instrument voor investeerders, crediteuren en management om de financiële prestaties te analyseren en besluitvorming te ondersteunen.