Een kasstroomoverzicht maken is met dit handige format zo gedaan.


Kasstroomoverzicht maken

Een kasstroomoverzicht toont de mutatie in geldmiddelen tussen een bepaalde periode. Beginnen de geldmiddelen met 500.000 euro en eindigen ze met 600.000 euro, dan verklaart het kasstroomoverzicht de mutatie van 100.000 euro.

Een kasstroomoverzicht is onderverdeeld in een kasstroom uit operationele activiteiten, een kasstroom uit investeringsactiviteiten en een kasstroom uit financieringsactiviteiten.

Met dit handige format kan eenvoudig een kasstroomoverzicht over een bepaalde periode berekend worden. Het format laat eerst de huidige en vorige balans invullen, vraagt dan de mutatie over de invoervelden te alloceren en toont vervolgens het kasstroomoverzicht.


Mede mogelijk gemaakt door Cnoop BedrijfsovernamesKasstroomoverzicht