Download de berekening van de aanzegvergoeding bij het niet houden aan de aanzegtermijn door de werkgever.


Aanzegvergoeding

Bij een tijdelijk contract van zes maanden of langer geldt een aanzegtermijn. De werkgever moet dan tijdelijk en schriftelijk aangeven of de overeenkomst wordt voortgezet. Gebeurt dit niet, dan geldt een aanzegvergoeding.


Mede mogelijk gemaakt door BoecAanzegvergoeding


Wat is een aanzegvergoeding?

Een aanzegvergoeding is een financiële compensatie die een werkgever aan een werknemer betaalt als er sprake is van het niet tijdig aanzeggen van het einde van een tijdelijk contract. In Nederland is de aanzegvergoeding geregeld in het arbeidsrecht, met name in artikel 7:668 van het Burgerlijk Wetboek.

De term “aanzeggen” verwijst naar de verplichting van de werkgever om uiterlijk een bepaalde termijn voor het aflopen van een tijdelijk contract aan de werknemer te laten weten of het contract wel of niet wordt verlengd. Als de werkgever deze verplichting niet nakomt, is hij een vergoeding verschuldigd aan de werknemer.

De hoogte van de aanzegvergoeding is gelijk aan het bedrag van één maandsalaris en wordt pro rata berekend als de werkgever te laat aanzegt. Dit betekent dat als bijvoorbeeld het contract van een werknemer voor zes maanden is en de werkgever te laat aanzegt, de werknemer recht heeft op een vergoeding van een half maandsalaris.

Het doel van de aanzegvergoeding is om werknemers te beschermen tegen de onzekerheid die ontstaat wanneer werkgevers te laat of helemaal niet communiceren over het al dan niet voortzetten van hun tijdelijke contract.