Download een voorbeeld van een berekening van de NHG-premie in 2023.


NHG-premie

Hypotheeknemers sluiten NHG af, omdat de kosten van NHG (de NHG-premie) vaak opwegen tegen de risico’s van de hypotheek. Ook levert NHG vaak een voordeel op in de vorm van een lagere hypotheekrente.

In dit overzicht wordt aangegeven wanneer NHG op basis van de hypotheekomvang mogelijk is (vanaf 405.000 euro zonder meefinancieren energiebesparende maatregelen of 429.300 met meefinancieren energiebesparende maatregelen is NHG niet mogelijk).

De NHG-premie bedraagt in 2023 0,6% van de hypotheek en dient bij het afsluiten van de hypotheek afgerekend te worden.