Download de berekening in Excel van een werving en selectiefee


Werving en selectie

Bij werving en selectie schakelt u een bureau in dat voor uw organisatie nieuw personeel werft en selecteert.

De basis van de vergoeding voor het bureau is een werving en selectiefee. Deze fee wordt veelal berekend als percentage van het fulltimeloon op jaarbasis dat de kandidaat gaat verdienen. Naast het fulltimeloon op jaarbasis dat de kandidaat gaat verdienen, tellen de vakantiebijslag en eventuele overige emolumenten soms ook mee.

 Een werving en selectiefee kan een behoorlijke omvang hebben. Een kandidaat die 50.000 euro gaat verdienen, 4.000 vakantiebijslag krijgt en een auto van de zaak die gewaardeerd wordt op 5.000 per jaar, resulteert voor het bureau in een werving en selectiefee bij een normpercentage van 25% in € 14.750.

De betaling van de werving en selectiefee is afhankelijk van de voorwaarden. Vaak wordt 50% bij tekenen arbeidsovereenkomst en 50% na afloop proeftijd gefactureerd.


Wat is een werving en selectiefee?

Een werving- en selectiefee is een vergoeding die een bedrijf betaalt aan een wervingsbureau of headhunter voor het vinden en selecteren van gekwalificeerde kandidaten voor openstaande posities binnen de organisatie. Het proces van werving en selectie omvat het identificeren van geschikte kandidaten, het screenen van cv’s, het voeren van interviews, het uitvoeren van achtergrondcontroles en het uiteindelijk voorstellen van kandidaten aan de werkgever.

De werving- en selectiefee kan op verschillende manieren worden gestructureerd. Meestal wordt het berekend als een percentage van het jaarlijkse salaris van de geplaatste kandidaat, vaak variërend tussen 15% en 30%. In sommige gevallen kan het ook een vast bedrag zijn, vooral bij lagere salarisniveaus of voor specifieke posities.

Deze vergoeding dekt de kosten van het wervingsproces, inclusief de tijd en middelen die het bureau besteedt aan het vinden van geschikte kandidaten, het uitvoeren van interviews en het beheren van het selectieproces. Het kan ook de expertise van het bureau weerspiegelen, vooral als het gaat om het identificeren van hoogwaardige kandidaten die mogelijk niet actief op zoek zijn naar nieuwe kansen.

Hoewel het betalen van een werving- en selectiefee een initieel kostenaspect met zich meebrengt, kan het op de lange termijn kosteneffectief zijn vanwege de tijd en middelen die worden bespaard door het gebruik van professionele recruiters. Bovendien kan het resulteren in het vinden van beter gekwalificeerde kandidaten die goed passen bij de behoeften en cultuur van het bedrijf.