Download de berekening van kengetal current ratio.


Berekening kengetal current ratio

Kengetal current ratio is relevant voor de liquiditeit. Kengetal current ratio verschaft informatie over of de onderneming in staat is om op de korte termijn (<1 jaar) aan haar schulden te voldoen. Bij de current ratio wordt de voorraad als teller meegenomen in de berekening. Verwant aan de current ratio is de quick ratio (waar de voorraad niet wordt meegenomen in de berekening).

Het kengetal current ratio, ook bekend als de liquiditeitsratio, is een financiële maatstaf die wordt gebruikt om de kortetermijnliquiditeit van een bedrijf te beoordelen. Het wordt berekend door de huidige activa van een onderneming te delen door de huidige passiva. Deze ratio geeft aan hoe goed een bedrijf in staat is om aan zijn kortlopende financiële verplichtingen te voldoen met behulp van zijn kortlopende activa.

Een current ratio hoger dan 1 impliceert dat een bedrijf in staat is om al zijn kortlopende verplichtingen te voldoen met zijn beschikbare kortlopende activa. Dit wordt over het algemeen gezien als een teken van financiële gezondheid en liquiditeit. Echter, een ratio die significant hoger is dan 1 kan erop wijzen dat een bedrijf mogelijk niet efficiënt gebruikmaakt van zijn middelen.

Aan de andere kant, een current ratio lager dan 1 suggereert dat een bedrijf mogelijk moeite heeft om aan zijn kortetermijnverplichtingen te voldoen met zijn beschikbare middelen. Dit kan duiden op financiële moeilijkheden en liquiditeitsproblemen.

Hoewel de current ratio een belangrijke indicator is van de financiële gezondheid van een bedrijf, moet het worden geïnterpreteerd in combinatie met andere financiële ratio’s en contextuele informatie om een volledig beeld te krijgen van de financiële positie van een onderneming. Verschillende sectoren hebben verschillende ideale current ratio’s, dus het is belangrijk om deze ratio te vergelijken met vergelijkbare bedrijven in dezelfde branche om zinvolle conclusies te kunnen trekken over de financiële gezondheid van een bedrijf.


Mede mogelijk gemaakt door BoecKengetallen