Bedrijven en instellingen die een werknemer die twee jaar ziek is geweest ontslaan, kunnen compensatie krijgen van het UWV voor de betaalde transitievergoeding. Voor de berekening is de transitievergoeding waar de werknemer recht op had op de dag na de einddatum van het opzegverbod wegens ziekte EN hoeveel transitievergoeding daadwerkelijk door de werkgever betaald is relevant.

Kijk voor alle uitzonderingen op de site van de Rijksoverheid.


Berekening compensatie transitievergoeding 2024

Download de berekening in Excel compensatie transitievergoeding 2024


Berekening compensatie transitievergoeding 2023

Download de berekening in Excel compensatie transitievergoeding 2023


Berekening compensatie transitievergoeding 2022

Download de berekening in Excel compensatie transitievergoeding 2022


Berekening compensatie transitievergoeding 2021

Download de berekening in Excel compensatie transitievergoeding 2021


Wat is compensatie transitievergoeding?

Compensatie transitievergoeding is een regeling die in Nederland is ingevoerd om werkgevers tegemoet te komen in de kosten die zij maken bij het beëindigen van arbeidsovereenkomsten van langdurig zieke werknemers. Deze regeling werd geïntroduceerd in 2019 als onderdeel van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Voorheen waren werkgevers verplicht om bij het beëindigen van een dienstverband wegens langdurige ziekte een transitievergoeding te betalen aan de werknemer. De compensatie transitievergoeding is bedoeld om deze last voor werkgevers te verlichten.

De regeling houdt in dat werkgevers die een transitievergoeding hebben betaald aan een werknemer die na twee jaar ziekte uit dienst is gegaan, in aanmerking kunnen komen voor compensatie van deze kosten. Dit geldt zowel voor dienstverbanden die zijn beëindigd na de invoering van de WAB als voor dienstverbanden die daarvoor zijn beëindigd, mits deze beëindiging plaatsvond wegens langdurige ziekte van de werknemer.

Om in aanmerking te komen voor compensatie moeten werkgevers een aantal stappen doorlopen. Zo moeten zij een verzoek indienen bij het UWV, waarbij zij moeten aantonen dat de werknemer langdurig ziek was en dat zij een transitievergoeding hebben betaald. Vervolgens beoordeelt het UWV of aan de voorwaarden voor compensatie is voldaan. Indien dit het geval is, zal het UWV de compensatie uitkeren aan de werkgever.

De invoering van de compensatie transitievergoeding heeft tot doel om werkgevers te ontlasten van de financiële lasten die gepaard gaan met het beëindigen van dienstverbanden van langdurig zieke werknemers. Hierdoor wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om werknemers in dienst te houden, zelfs wanneer zij langdurig ziek worden, wat de arbeidsmarkt meer in balans brengt en de rechten van werknemers beschermt.